Spelregels

ALGEMENE SPELREGELS – Antoine Gerrits Award*

Deze spelregels gelden voor alle deelnemers:

 • Meedoen aan de Antoine Gerrits Award is gratis!
 • De wedstrijd is voor iedereen die tijdens de wedstrijdperiode op de middelbare school zit.
 • Je kunt alleen of met een groep meedoen. Alle groepsleden moeten ook, zoals hierboven genoemd, op de middelbare school zitten.
 • Je inzending moet zelfgemaakt en bedacht zijn. Hiermee bedoelen we dat het werk zelf door jou moet zijn bedacht, verzonnen of in geval van een moeilijke techniek (zoals bv bronsgieten) in samenwerking met een professional is gemaakt, waarbij het idee en de basismal wel door jou zelf is gemaakt en bedacht.
 • Je inzending, dus jouw werk of act, mag bestaan uit alle vormen – of mixvormen – van beeldende kunst, toneel, cabaret, fotografie, film, dans, literatuur, cultuur en media.
 • Je mag hulp in de vorm van coaching krijgen bij de voorbereiding van je werk of act door een docent/begeleider. De begeleider mag het werk of de act niet bedenken of maken.
 • Je mag maar één keer per schooljaar een inzending doen.

De inzendingperiode duurt dit schooljaar van 8 maart 2024  tot en met 8 mei 2024.

 • Via online-stemmen kunnen bezoekers – dus ook jouw fans – op de inzendingen stemmen. Iedereen mag 3 keuzes maken.

De stemperiode duurt van 9 mei 2024 tot en met 9 juni 2024

 • Astrid Rass is voorzitter van de jury en zal – eventueel met ondersteuning van experts en de winnaar van vorig jaar – uit de 5 inzendingen met de meeste stemmen een winnaar kiezen.
 • De jury let op originaliteit, betekenisgeving, presentatie, techniek, inhoud en de verwachte potentie.

De jury maakt uiterlijk 30 juni 2024 bekend wie de winnaar is.

 • Mocht jij genomineerd zijn dan word je geacht persoonlijk aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
 • Voor het inzenden volg je de instructies op antoinegerritsaward.nl. Inzendingen kunnen alleen digitale versies – foto, film, tekst, beeld of scans – van je werk of prestatie zijn. Filmpjes mogen niet langer zijn dan 10 minuten.
 • Bij het inschrijven vul je je profielgegevens in. Geef je werk ook een titel en geef in minimaal 150 woorden en maximaal 300 aan wat het is, waar het werk van is gemaakt, hoe het is gemaakt en wat het idee erachter is.
 • Vanzelfsprekend zijn de gangbaar geldende normen en waarden in Nederland voor de organisatie zeer belangrijk. Twijfel je of iets niet door de beugel kan, overleg dit dan met je ouders of docenten op school.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde een inzending te weigeren, zonder opgaaf van reden.

De prijs bestaat uit 500,- euro en een 3D geprinte Antoine Gerrits Award trofee.

 • Als de winnaar een groep is, dan zal het geld bedrag en de trofee gedeeld moeten worden tussen de leden van de groep
 • De Antoine Gerrits Award volgt de AVG-regels die zijn opgesteld door de Vereniging CultuurProfielScholen.
 • Tijdens de prijsuitreiking – fysiek of online – kan het zijn dat er een foto of video van je wordt gemaakt. Als je hieraan deelneemt dan geef je toestemming aan de organisatie om deze foto’s en/of video’s te gebruiken ter promotie van de Antoine Gerrits Award, tenzij je bij de organisatie aangeeft dat je dit niet of anders wilt.
 • Met deelname geef je toestemming aan de organisatie om jouw inzending te mogen gebruiken voor promotie doeleinden van de Antoine Gerrits Award en het te mogen publiceren op de website van de Vereniging CultuurProfielScholen.

Download hier de spelregels om te bewaren.

[*] Deze regels zijn opgesteld naar voorbeeld van de Kunstbende.