Wie is Antoine Gerrits?

Antoine Gerrits is de grondlegger van de Vereniging CultuurProfielScholen. Op landelijk niveau heeft hij zich jarenlang op een bijzondere manier ingezet om het kunst- en cultuuronderwijs voor leerlingen, docenten en schoolleiders zo goed, aangenaam en inspirerend mogelijk te maken. In 2004 startte hij op basis van de regeling Cultuurprofielscholen vanuit KPC en SLO en 24 scholen een netwerk ‘Cultuurprofielscholen’. In 2007 werd de Vereniging Cultuurprofielscholen opgericht en in 2017 bestond de vereniging 10 jaar.

Bij die gelegenheid ontving Antoine Gerrits als dank voor zijn inzet de award die zijn naam draagt. Vooral omdat het hem in zijn werk altijd om de leerlingen ging. Jullie werk en jullie plezier stond bij hem altijd voorop!

www.cultuurprofielscholen.nl